Postup stavby

Výstavba dřevostaveb je prováděna montáží konstrukčních prvků na staveništi a to montáží skeletu stavby svislé, vodorovné konstrukce a krov). Celý skelet je sestaven z dřevěných hoblovaných profilů 60 x 160, 60 x 100, 60 x 240 mm.

Postup

Položení základového pražce:

Sestavení obvodové konstrukce a příček:

Montáž střešní konstrukce:

Opláštění stropu, obvodové konstrukce a příček:

Montáž venkovních DHF desek a utěsnění spar mezi OSB deskami (parobrzda):

Položení střešní krytiny a instalace venkovní tepelné izolace (fasrock L kolmé vlákno):

Technologie stavby rodinných domů

Při stavbě domů je použitá technologie sloupkové výstavby tzv. two by four 

Stěny:
Sendvičová skladba obvodového pláště o celkové tloušťce 33,8 cm je směrem z vnitřku tvořena sádrokartonem 12 mm, celulozovou vatou 50 mm (instalační mezera), OSB deskou tl. 15 mm ,která slouží jako parobrzda , sloupková konstrukce 6 x 160 mm vyplněná izolací na bázi celulózy,DHF deska 15 mm,80 mm minerální izolace (kolmé vlákno) finální fasáda u které je možné zvolit obklad lícovými pásky,dřevěné lamely nebo minerální konečnou omítkou.Díky tomuto složení je stěna plně difuzně otevřená .

Střecha:
Nejběžněji používaná krytina jsou betonové tašky. Klempířské prvky ve standardu zinek.

Stavební otvory:
Okna a vchodové dveře dřevěné provedení euro , vnitřní dveře ve standard  foliované (na přání zákazníka je možná jakákoliv změna).

Vytápění:
Je řešeno alternativně, může být plynové teplovodní, elektrické teplovodní, elektrické podlahové nebo vzduchotechnika s rekuperací vzduchu.Pro nízkoenergetickou výstavbu je nejvhodnější s rekuperací vzduchu.

Vybavení:
Objekt je standardně vybaven veškerou sanitou, bateriemi, dlažbami, obklady, podlahovými krytinami (koberce, plovoucí podlahy, lina atp.) a dřevěným schodištěm.