Stavba na klíč ve standardu

Náklady na provedení hrubé stavby se pohybují v rozmezí
19 000 – 22 000 Kč na 1 m2 užitné plochy

Stavba zahrnuje

1. Obvodové stěny

Vícevrstvené masivní stěny tl.340 mm splňují současné požadavky na nízkoenergeticky náročnou stavbu v následujícím materiálové skladbě exteriér-interiér:

 • 8 mm difuzně otevřený fasádní systém (dodavatel systému f.STO)
 • 80 mm minerální izolace(kolmé vlákno)
 • 15 mm DHF deska
 • 160 mm masivní dřevěná konstrukce,vyplněná izolací z celulózy
 • 15 mm OSB deska (parobrzda)
 • Instalační mezera, vyplněná izolací z celulózy
 • Sádrokartonový obklad
 • Stěna osazena dřevěnými euro okny s tepelným prostupem k=1,1 kw/m-1k
 • Parapety pod okny z masivního dřeva jako okna
 • Parapetní plechy venkovní pod okny hliníkové
 • Součinitel prostupu tepla U-0,12 (W.m2.k-1k)

2. Vnitřní stěny

Nosné:
 • Sádrokartonový obklad
 • 15 mm OSB deska (parobrzda)
 • 160 mm masivní dřevěná konstrukce,vyplněná izolací z celulózy
 • 15 mm OSB deska (parobrzda)
 • Sádrokartonový obklad
Dělící příčky:
 • Sádrokartonový obklad
 • 15 mm OSB deska (parobrzda)
 • 100 mm masivní dřevěná konstrukce,vyplněná izolací z celulózy
 • 15 mm OSB deska (parobrzda)
 • Sádrokartonový obklad

3. Podlaha přízemí

Skladba podlahy od základové desky k interiéru

 • Polystyrén 80mm
 • Suchý systém kročejové izolace nebo beton s výstuhou 60mm
 • Podlahová krytina(laminátová plovoucí nebo dlažba do 250 Kč m2

4. Stropní konstrukce

Strop nad přízemím z hora dolů:
 • Podlahová krytina(laminátová plovoucí nebo dlažba do 250,-Kč m
 • Suchý systém kročejové izolace nebo beton s výstuhou 60mm
 • 22 mm OSB deska
 • 240 mm stropní konstrukcevy, plněná izolací z celulózy
 • Sádrokartonový obklad
Strop nad patrem z hora dolů:
 • Prkenný záklop
 • 220mm stropní konstrukce ( hambálky) vyplněná izolací z celulózy
 • 80 mm vyrovnávací rošt vyplněný izolací z celulózy
 • Sádrokartonový obklad
 • Součinitel prostupu tepla U-0,11 (W.m2.k-1k)

5. Střešní konstrukce

    Dvouplášťová střecha větraná a zateplená, skladba exteriér-interiér

 • Betonová krytina
 • Střešní latě a kontralatě
 • Difuzně otevřená pojistná folie
 • 160 mm trámová konstrukce vyplněná izolací z celulózy
 • 80 mm vyrovnávací rošt vyplněný izolací z celulózy
 • 12 mm OSB desky (parobrzda)
 • Přesahy střechy podbity palubkami, včetně povrchové úpravy
 • Klempířské prvky z pozinkovaného plechu, pod okny hliník
 • Součinitel prostupu tepla U-0,13 (W.m2.k-1k)