Stavba na klíč provedení VIP

Náklady na provedení hrubé stavby se pohybují v rozmezí
22 000 – 30 000 Kč na 1 m2 užitné plochy

Stavba zahrnuje

1. Obvodové stěny

Vícevrstvené masivní stěny tl. 340 mm splňující současné požadavky na nízkoenergeticky náročnou stavbu v následující materiálové skladbě exteriér – interiér:

 • 8 mm difuzně otevřený fasádní systém (dodavatel systému f. STO)
 • 80 mm minerální izolace (kolmé vlákno)
 • 15 mm DHF deska PD
 • 160 mm masivní dřevěná konstrukce , vyplněná izolací z celulózy
 • 15 mm OSB deska PD /parobrzda/
 • Instalační mezera vyplněná izolací z celulózy
 • Sádrokartonový obklad včetně rastru
 • Stěna osazena dřevěnými euro okny s tepelným prostupem k = 1,0 kw/m-1k
 • Parapety pod okny z masivního dřeva jako okna
 • Parapetní plechy venkovní pod okny hliníkové
 • Součinitel prostupu tepla U-0,12 (W.m2.k-1)

2. Vnitřní stěny

Nosné:
 • Sádrokartonový obklad 12,5 mm
 • 15 mm OSB deska PD
 • 160 mm masivní dřevěná konstrukce , vyplněná izolací z celulózy (zvuková izolace)
 • 15 mm OSB deska PD
 • Sádrokartonový obklad 12,5 mm
Dělící příčky:
 • Sádrokartonový obklad 12,5 mm
 • 15 mm OSB deska PD
 • 100 mm masivní dřevěná konstrukce , vyplněná izolací z celulózy (zvuková izolace)
 • 15 mm OSB deska PD
 • Sádrokartonový obklad 12,5 mm

3. Podlaha přízemí

Skladba podlahy od základové desky k interiéru

 • Polystyrén 150 mm
 • Suchý systém kročejové izolace nebo beton s výstuhou 60 mm
 • Podlahová krytina (celodřevěná třívrstvá nebo dlažba do 450,- m2

4. Stropní konstrukce

Strop nad přízemím z hora dolů:
 • Podlahová krytina (celodřevěná třívrstvá nebo dlažba do 450,- m2
 • Suchý systém kročejové izolace nebo beton s výstuhou 60 mm
 • 22 mm OSB deska PD
 • 240 mm konstrukce stropu vyplněná izolací z celulózy
 • Sádrokartonový obklad včetně rastru
Strop nad patrem z hora dolů:
 • Prkenný záklop
 • 220 mm stropní trámy (hambálky) vyplněné izolací z celulózy
 • 80 mm vyrovnávací rošt vyplněný izolací z celulózy
 • 12 mm OSB desky PD (parobrzda)
 • Sádrokartonový obklad včetně rastru
 • Součinitel prostupu tepla U-0,11 (W.m2.k-1)

5. Střešní konstrukce

    Dvouplášťová střecha větraná a zateplená, skladba exteriér-interiér

 • Betonová krytina
 • Střešní latě a kontralatě
 • Difuzně otevřená pojistná folie
 • 160 mm trámová konstrukce vyplněné izolací z celulózy
 • 80 mm vyrovnávací rošt vyplněný izolací z celulózy
 • 12 mm OSB desky PD (parobrzda)
 • Přesahy střechy podbity palubkami ,včetně povrchové úpravy
 • Klempířské prvky z titan zinku , pod okny hliník
 • Součinitel prostupu tepla U-0,13 (W.m2.k-1)

6. Topení

    Horkovzdušné s rekuperací od f. ATREA

7. Interiérové dveře a zárubně

    Celomasivní (buk, dub, olše, atd.)

8. Schody

    Bukové samonosné ošetřené podlahovým lakem

9. Vybavení koupelen

   

Dlažby a odklady do výše zárubní v cenové relaci do 450,- kč m2
Baterie ,vana, záchodové mísy atd. standardně dostupné na trhu (nutno posoudit podle návrhu investora)

10. Rozvody

   

Elektro rozvod včetně počítačové sítě
Rozvod vody v plastu
Rozvod centrálního vysavače je součástí stavby

11. Komínové těleso

    Komínový systém se zateplením jedno průduchový

12. Základová deska

    Provedení dle projektu, bez přípojek inženýrských sítí (nelze přesně určit náklady)