Rozšířená hrubá stavba

Náklady na provedení hrubé stavby se pohybují v rozmezí
10 000 – 12 000 Kč na 1 m2 užitné plochy

Rozšířená hrubá stavba zahrnuje

1. Obvodové stěny

Vícevrstvené masivní stěny tl. 278 mm splňující současné požadavky na nízkoenergeticky náročnou stavbu v následující materiálové skladbě exteriér – interiér:

 • 8 mm difuzně otevřený fasádní systém (dodavatel systému f. STO)
 • 80 mm minerální izolace (kolmé vlákno)
 • 15 mm DHF deska PD
 • 160 mm masivní dřevěná konstrukce , vyplněná izolací z celulózy
 • 15 mm OSB deska PD /parobrzda/
 • Stěna osazena dřevěnými euro okny s tepelným prostupem k = 1,1kw/m-1k
 • Parapetní plechy pod okny hliníkové

2. Vnitřní stěny

Nosné:
 • 15 mm OSB deska PD
 • 160 mm masivní dřevěná konstrukce , vyplněná izolací z celulózy (zvuková izolace)
 • 15 mm OSB deska PD
Dělící příčky:
 • 15 mm OSB deska PD
 • 100 mm masivní dřevěná konstrukce , vyplněná izolací z celulózy (zvuková izolace)
 • 15 mm OSB deska PD

3. Stropní konstrukce

Strop nad přízemím z hora dolů:
 • 22 mm OSB deska PD
 • 240 mm konstrukce stropu
Strop nad patrem z hora dolů:
 • Prkenný záklop
 • 220 mm stropní trámy (hambálky) vyplněné izolací z celulózy
 • 80 mm vyrovnávací rošt vyplněný izolací z celulózy
 • 12 mm OSB desky PD (parobrzda)
 • Součinitel prostupu tepla U-0.12 (W.m2.k-1)

3. Střešní konstrukce

    Dvojplášťová střecha větraná a zateplená,skladba exteriér-interiér

 • Betonová krytina
 • Střešní latě a kontralatě
 • Difuzně otevřená pojistná folie
 • 160 mm trámová konstrukce vyplněné izolací z celulózy
 • 80 mm vyrovnávací rošt vyplněný izolací z celulózy
 • 12 mm OSB desky PD (parobrzda)
 • Přesahy střechy podbity palubkami ,včetně povrchové úpravy
 • Klempířské prvky z pozinkovaného plechu , pod okny hliník
 • Součinitel prostupu tepla U-0,12 (W.m2.k-1)

Rozšířená hrubá stavba neobsahuje výdaje na:

 • Elektroinstalace
 • Schodiště (ocel+dřevo,samonosné dřevěné,atd.
 • Sádrokartonové obklady
 • Interierové dveře
 • Vybavení koupelen
 • Komínové těleso
 • Topení
 • Základovou desku
 • Rozvody vody
 • Podlahové krytiny