Hrubá stavba

Náklady na provedení hrubé stavby se pohybují v rozmezí
7 000 – 9 000 Kč na 1 m2 užitné plochy

Hrubá stavba zahrnuje

Masivní stěny tl.175 mm v následující materiálové skladbě exteriér – interiér:

1. Obvodové stěny

 • 160 mm masivní dřevěná konstrukce (KVH hranol)
 • 15 mm OSB deska PD (parobrzda)

2. Vnitřní stěny

Nosné:
 • 15 mm OSB deska PD
 • 160 mm masivní dřevěná konstrukce
Dělící:
 • 15 mm OSB deska PD
 • 100 mm masivní dřevěná konstrukce

3. Stropní konstrukce

Strop nad přízemím z hora dolů:
 • 22 mm OSB deska PD
 • 240 mm konstrukce stropu
Strop nad patrem z hora dolů:
 • 220 mm stropní trámy (hambálky)

4. Střešní konstrukce

    Střecha skladba exteriér-interiér

    Difuzně otevřená pojistná folie

 • 160 mm trámová konstrukce

Hrubá stavba neobsahuje výdaje na:

 • Elektroinstalace
 • Schodiště (ocel+dřevo,samonosné dřevěné,atd.
 • Sádrokartonové obklady
 • Interierové dveře
 • Vybavení koupelen
 • Komínové těleso
 • Topení
 • Základovou desku
 • Rozvody vody
 • Podlahové krytiny
 • Izolace
 • Okna a venkovní a balkonové dveře
 • Podlahové krytiny